Integracja
Integrację tworzą organizacje pożytku publicznego: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundacja Integracja. Nasza działalność zaczęła się 29 lat temu od wydawania skromnego pisma „Integracja”.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zespołowi profesjonalistów i wysokiej rozpoznawalności w środowisku organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, jestreśmy obecnie jedną z największych organizacji w Polsce.
Platforma
sprawniwpracy.pl to największy w Polsce portal rekrutacyjny dla osób z niepełnosprawnością służący aktywacji zawodowej. Można w nim znaleźć oferty pracy, praktyk i staży, wszystko w dostępnej formie.